Mi tin mester di mas ku $ 50.000. Mi por bai Qredits e ora ei?

Den kaso ku bo nesesidat di krédito ta mas grandi ku $ 50.000 ta importante pa bo atendé e suma di krédito èkstra ku bo tin mester di dje, promé serka un banko por ehèmpel. E nesesidat di krédito total no mag ta mas haltu ku $ 50.000, pues inkluso e finansiamentu di Qredits i e finansiamentu total serka un banko.

Mi tin mester di mas ku $ 50.000. Mi por bai Qredits e ora ei?